Współpraca ze środowiskiem

Miejskie Przedszkola w Puławach

 • udział w konkursach, uroczystościach, wspólnych działaniach organizowanych przez puławskie przedszkola
 • wspólne „Rady Szkoleniowe”, doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach

 • adaptacja dzieci do warunków szkolnych, udział przedszkolaków w zajęciach lekcyjnych
 • poznanie obiektu szkoły: klasy, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka
 • oglądanie wystaw i teatrzyków przygotowanych przez kolegów z I klas

Państwowa Szkoła Muzyczna

 • zwiedzanie szkoły muzycznej
 • rozbudzanie u dzieci zamiłowania do muzyki, gry na instrumentach

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 • konsultacje, oraz praca indywidualna i grupowa z psychologiem
 • konsultacje, oraz praca indywidualna i grupowa z logopedą

POK „Dom Chemika”

 • udział dzieci w organizowanych konkursach, przeglądach
 • inicjowanie spotkań dzieci ze sztuką ludową podczas cyklicznie organizowanych kiermaszów: „Boże Narodzenie”, „Wielkanoc”
 • umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu (wystawy, teatrzyki, przedstawienia, prezentacje)

Młodzieżowy Dom Kultury

 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • imprezy okolicznościowe i zabawy na świeżym powietrzu

Biblioteka Miejska – Filia Nr 5

 • udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych
 • poznanie pracy bibliotekarza,
 • ukazanie właściwego kontaktu  z książką oraz rozbudzanie zaciekawienia literaturą dziecięcą

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

 • kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe
 • spotkania z policjantami na terenie przedszkola – poznanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 • poznanie pracy policjanta – oglądanie samochodu policyjnego, kontakt z psem policyjnym
 • zwiedzanie pomieszczeń komendy, prelekcje na temat bezpieczeństwa w domu i na ulicy
 • udział w konkursach organizowanych przez KPP

Państwowa Straż Pożarna w Puławach

 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola
 • bezpośrednie spotkanie ze strażakami na terenie jednostki
 • oglądanie zawodów strażackich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy materialnej

Urząd Miasta w Puławach

 • nawiązanie kontaktu z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych
 • udział dzieci w happeningu ekologicznym „Nie pal śmieci, gdzie są dzieci!”

Urząd Pocztowy w Puławach

 • organizowanie wycieczek na pocztę w celu bezpośredniego poznania organizacji pracy na poczcie
 • spotkania z listonoszem w przedszkolu

Nadleśnictwo Puławy

 • zapoznanie dzieci z pracą leśnika
 • wdrażanie do edukacji ekologicznej
 • naturalne obcowanie z przyrodą w lesie

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach

 • bezpośredni kontakt ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku
 • zbiórka karmy, kocyków dla zwierząt – rozbudzanie potrzeby opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Przychodnia Stomatologiczna Dental – Med

 • spotkanie z panią stomatolog na terenie przedszkola
 • prelekcja z wykorzystaniem  przyborów do szczotkowania zębów
 • zniwelowanie lęku przed wizytami w gabinecie stomatologicznym

Piekarnia w Karczewicach

 • wycieczka do piekarni, zwiedzanie pomieszczeń,
 • uczestniczenie w praktycznym sporządzaniu wyrobów piekarskich
 • oglądanie filmu na temat etapów powstawania chleba

Towarzystwo „Nasz Dom”

 • udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”
 • uwrażliwienie na potrzeby innego człowieka, właściwe wykorzystanie „grosików” w szczytnym celu

Lubelskie Hospicjum im. „Małego Księcia”

 • zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznych hospicjum
 • pomoc podopiecznym hospicjum w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego i ich leczeniu

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe

 • wycieczki do zakładów pracy
 • odwiedzanie miejsc pracy rodziców
 • pozyskiwanie środków na rzecz przedszkola i organizację różnych konkursów