Współpraca ze środowiskiem

Miejskie Przedszkola w Puławach

udział w konkursach, uroczystościach, wspólnych działaniach organizowanych przez puławskie przedszkola, wspólne „Rady Szkoleniowe”, doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach

adaptacja dzieci do warunków szkolnych, udział przedszkolaków w zajęciach lekcyjnych, poznanie obiektu szkoły: klasy, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka, oglądanie wystaw i teatrzyków przygotowanych przez kolegów z I klas

Państwowa Szkoła Muzyczna

zwiedzanie szkoły muzycznej, rozbudzanie u dzieci zamiłowania do muzyki, gry na instrumentach

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

konsultacje, oraz praca indywidualna i grupowa z psychologiem, konsultacje, oraz praca indywidualna i grupowa z logopedą

POK „Dom Chemika”

udział dzieci w organizowanych konkursach, przeglądach, inicjowanie spotkań dzieci ze sztuką ludową podczas cyklicznie organizowanych kiermaszów: „Boże Narodzenie”, „Wielkanoc”, umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu (wystawy, teatrzyki, przedstawienia, prezentacje)

Młodzieżowy Dom Kultury

zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe i zabawy na świeżym powietrzu

Biblioteka Miejska – Filia Nr 5

udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych, poznanie pracy bibliotekarza, ukazanie właściwego kontaktu  z książką oraz rozbudzanie zaciekawienia literaturą dziecięcą

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe, spotkania z policjantami na terenie przedszkola – poznanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa, poznanie pracy policjanta – oglądanie samochodu policyjnego, kontakt z psem policyjnym, zwiedzanie pomieszczeń komendy, prelekcje na temat bezpieczeństwa w domu i na ulicy, udział w konkursach organizowanych przez KPP

Państwowa Straż Pożarna w Puławach

przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola, bezpośrednie spotkanie ze strażakami na terenie jednostki, oglądanie zawodów strażackich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy materialnej

Urząd Miasta w Puławach

nawiązanie kontaktu z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych, udział dzieci w happeningu ekologicznym „Nie pal śmieci, gdzie są dzieci!”

Urząd Pocztowy w Puławach

organizowanie wycieczek na pocztę w celu bezpośredniego poznania organizacji pracy na poczcie, spotkania z listonoszem w przedszkolu

Nadleśnictwo Puławy

zapoznanie dzieci z pracą leśnika, wdrażanie do edukacji ekologicznej, naturalne obcowanie z przyrodą w lesie

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach

bezpośredni kontakt ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku, zbiórka karmy, kocyków dla zwierząt – rozbudzanie potrzeby opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Przychodnia Stomatologiczna Dental – Med

spotkanie z panią stomatolog na terenie przedszkola, prelekcja z wykorzystaniem  przyborów do szczotkowania zębów, zniwelowanie lęku przed wizytami w gabinecie stomatologicznym

Piekarnia w Karczewicach

wycieczka do piekarni, zwiedzanie pomieszczeń, uczestniczenie w praktycznym sporządzaniu wyrobów piekarskich, oglądanie filmu na temat etapów powstawania chleba

Towarzystwo „Nasz Dom”

udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, uwrażliwienie na potrzeby innego człowieka, właściwe wykorzystanie „grosików” w szczytnym celu

Lubelskie Hospicjum im. „Małego Księcia”

zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznych hospicjum, pomoc podopiecznym hospicjum w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego i ich leczeniu

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe

wycieczki do zakładów pracy, odwiedzanie miejsc pracy rodziców, pozyskiwanie środków na rzecz przedszkola i organizację różnych konkursów

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony