Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zapisy.jpg

Zasady prowadzenia rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Informujemy, że w dniach od 23 do 29 lutego 2024r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w roku szkolnym 2024/2025. Deklarację składają rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola.

 

Złożenie deklaracji

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka Rodzice/ Opiekunowie mogą pobrać z linku poniżej. Należy ją wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola do dnia 29 lutego 2024r. 

Deklaracja pozostania w przedszkolu - do pobrania

 

Istnieje możliwość pobrania deklaracji w gabinecie referenta/ dyrekcji lub u nauczyciela w sali. 

Od dnia 1 marca 2024 r. deklaracje nie będą aktywne w systemie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej znajdziecie Państwo:
1. UCHWAŁA NR XIII/133/19 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy,

2. ZARZĄDZENIE NR A/11/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,

3. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025,

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony