Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze  3-4 letnie)

Czas

Aktywność dzieci

06:00 – 08:00

·      Schodzenie się dzieci

·      zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela

·      przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

·      Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

·      Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

·      Obserwacja pedagogiczna

08:00 – 08:15

·      Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

08:15 – 08:30

·      Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

08:30 – 09:00

·      Śniadanie kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

09:00 – 09:20

·      Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

·      „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej.

·      Zabawa ruchowa

9:20-10:20

·      Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

 

10:20-10:40

·      Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze

10:40 – 11:20

·      Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

·      Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym,

·      Spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

·      (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

 

11:20 – 11:30

·      Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

11:30-12:00

·      Obiad kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:00-12:10

·      Czynności samoobsługowe ( rozbieranie się  toaleta)

12:10 – 13:40

·      Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań. Słuchanie muzyki

13:40- 14:00

·      Zabawa ruchowa organizowana z inicjatywy nauczyciela

14:00-14:10

·      Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

14:10 – 14:30

·      Podwieczorek kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

14:30 – 15:00

·      Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

·      Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

·      Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

·      Obserwacja pedagogiczna,

·      Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

15:00 – 16:00

·      Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

·      obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

·      Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze  dzieci 5-6 letnie)

 

Czas

Aktywność dzieci

06:00 – 08:00

·      Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

·      Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

·      Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 – 08:15

·      ćwiczenia poranne

08:15 – 08:30

·      Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

08:30 – 09:00

·      Śniadanie kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku

09:00 – 10:00

·      Zabawa ruchowa

·      Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych

·      Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy-realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej ,patriotycznej matematycznej i literackiej

10:00 – 11:00

·      Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

11:00-11:30

·      Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

·      Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

12:00 – 12:30

·      Obiad kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:30 – 12:45

·      Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, baśniach i opowiadaniach.

12:45-13:15

 

·      Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój, uzdolnienia dzieci.

13:15 – 13:30

·      zabawa ruchowa

13:30 –  13:40

·      Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

13:40-14:00

·      Podwieczorek kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

14:00-15:00

·      Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

·      Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

15:00-16:00

Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony