Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU?

  • obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych
  • prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli
  • diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka
  • prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne
  • organizuje warsztaty dla rodziców

Zadaniem psychologa jest otoczenie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pracy:

  • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności.
  • zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności
  • zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
  • prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci z Orzeczeniami i Opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
  • indywidualne konsultacje dla rodziców

Zajęcia prowadzi: mgr Joanna Stępień – psycholog

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące własnego dziecka, coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, potrzebują Państwo porady, wskazówki, zapraszamy na konsultacje z psychologiem.

* godziny dostępności: czwartek 14:30-15:30 i piątek 8:00 - 9:00

Czym zajmuje się logopeda w przedszkolu?

Przeprowadza badania przesiewowe Za pomocą specjalistycznych testów oraz własnego doświadczenia logopeda sprawdza umiejętności komunikacyjne Twojego dziecka oraz jakość jego wymowy. Dzięki badaniom przesiewowym logopeda potrafi stwierdzić, który przedszkolak kwalifikuje się do zajęć logopedycznych. W razie potrzeby kieruje do innych specjalistów

Zajęcia obejmują:

– ćwiczenia oddechowe (ze szczególnym uwzględnieniem oddychania przeponą),

– gimnastykę aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,

– prawidłową artykulację trudnych głosek,

– pracę w zespole,

– rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych, grafomotorycznych,

– ćwiczenia i zabawy z muzyką – elementy logorytmiki,

– naukę wierszy z trudnymi wyrazami,

– ćwiczenia emisyjno-głosowe,

– ćwiczenia ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych),

– ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,

– ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego,  koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej),

– wyrabianie u dziecka umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

Zajęcia prowadzi: mgr Katarzyna Sagan – logopeda

* godziny dostępności: wtorek 8:30-9:00

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony