Dokumenty

SEGREGATORY.jpgDokumenty Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach     

1. Status Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach

2. Procedura "Dziecko przewlekle chore w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Puławach"

3. Procedura postępowania w przypadku  zachowań dziecka stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach

4. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach związku z wystąpieniem COVID-19

5. Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach

6. Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

7. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Puławach

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony